Visie op het werk

'Mevrouw, we hebben zo goed met elkaar gesproken,
we zijn gewoon vergeten dat u er nog was…'

Er zijn maar weinig branches waarin je professionaliteit zich kenmerkt door het feit dat klanten op enig moment je aanwezigheid vergeten. Tolk en vertaler zijn is zo’n vak.

Een tolk en vertaler brengt communicatie tot stand tussen partijen die elkaars taal niet (goed) kennen. Hij of zij beheerst hiertoe de betrokken talen uitstekend, in woord en in schrift, heeft kennis van de verschillende taalregisters én van de cultuur(verschillen) die van invloed kunnen zijn op de communicatie. Daarnaast heeft een goede tolk en vertaler kennis van het vakgebied waarover of van de context waarin de communicatie plaatsvindt. Hij of zij schuwt geen scherpe boodschappen, zelfs geen schuttingtaal. Wat gezegd wordt, wordt vertaald, accuraat en met gevoel voor de context. Zo onmisbaar als de rol van de tolk / vertaler kan zijn, zo onzichtbaar wil zij zich desalniettemin opstellen. De gesprekspartners zijn immers met elkáar in gesprek; de rol van de tolk / vertaler is uitsluitend instrumenteel.

Deze twee uitersten, samen met de diversiteit in gesprekssituaties en gesprekspartners, maken voor mij tolk- en vertaalwerk kleurrijk en uitermate boeiend.