Werkwijze

Tolken

Samen met u en eventueel andere belanghebbenden wordt de situatie doorgenomen, waarin de tolkwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Afspraken over vorm, inhoud, duur, etc. worden in overleg gemaakt.

Vertalen

In het geval van vertaalwerkzaamheden (van teksten of andere schriftelijke uitingen) bepaalt u zelf op welke wijze u de tekst wilt aanleveren en terugontvangen. Dat kan per e-mail, per fax, per post of persoonlijk (op afspraak). Bij beëdigde vertalingen wordt u verzocht het originele document mee te zenden. Het terugsturen van beëdigde stukken gebeurt onder rembours, tenzij anders afgesproken. De verzendkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Leveringsvoorwaarden

Op alle diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers van toepassing. Deze kunt u als pdf hier nalezen.