Drs. Beata Szweryn Vertaler & Tolk Pools

Mijn naam is Beata Szweryn.

Ik ben beëdigd vertaler en tolk in de Poolse taal en lever tolk- en vertaaldiensten in juridische en commerciële contexten.

Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam,
beëdigd door de Arrondissementsrechtbank Arnhem, gediplomeerd gerechtstolk, opgeleid door de SIGV, opgenomen in het Register van het Bureau beëdigd
tolken en vertalers en lid van het NGTV.